piątek, 15 kwietnia 2011

Stałe czy zmienne IP jak to sprawdzić ? Jakie IP posiadam - czym różni się stałe IP od zmiennego ?

Stałe czy zmienne IP - jakie IP posiadam ?
flickr, jmoravec

Adresy IP, możemy podzielić niejako na dwa rodzaje mianowicie na stałe oraz zmienne IP. Czym zatem różni się stałe IP od zmiennego, jakie są zalety i wady posiadania stałego adresu IP, oraz czy można zmienić zmienne IP na stałe, a także zmienić stałe IP na zmienne ?

Adres IP - czyli co to właściwie jest i do czego służy ?

Adres IP składa się z czterech części oddzielonych kropkami z zakresu od 00000000 do 11111111 w zapisie dwójkowym. Stosuje się jednak, bardziej dla nas przyjazny zapis dziesiętny, a więc przekształcając powyższe otrzymujemy liczby z zakresu od 0 do 255.

Przykładowy adres IP : 120.40.40.0 

Adres IP, jest niejako "rejestracją" naszego komputera - to dzięki niemu możemy rozpoznać kto jest użytkownikiem danej sieci komputerowej. Adres taki nie jest jednak na stałe przypisywany konkretnemu urządzeniu (zestawowi komputerowemu), ale nabywany w momencie przyłączenia użytkownika do sieci internetowej.
To właśnie dzięki tej identyfikacji, wiele służb potrafi rozpoznać z czyjego adresu IP zostało popełnione przestępstwo.

Obecnie wykorzystuje się protokół w wersji czwartej IPv4, który posiada 32 bitowy adres - jak się można przekonać w dzisiejszych czasach, jest to niewystarczające. Rośnie liczba internautów a co za tym idzie wyczerpała się pula dostępnych adresów IP. 
W związku z tym, wprowadzono nowy protokół IPv6, który składa się z 128 bitowej liczby całkowitej.

Adres IP stały czy zmienny ?

Zaletą stałego adresu IP, jest niezmienna widoczność z zewnątrz - dzięki czemu, w łatwy sposób można się z nami komunikować. 
Jest to niewątpliwie przydatne np. gdy korzystamy z sieci p2p albo chcemy postawić na komputerze serwer, czy radio internetowe. W przypadku zmiennego adresu IP, musimy liczyć się z tym że nasz adres przy każdym ponownym uruchomieniu komputera będzie się zmieniał. 
W związku z tym, podając komuś aktualny adres IP np. aby połączyć się z nami, może się okazać że jest on już nieaktualny.
Zaletą zmiennego adresu IP, jest np. możliwość w łatwy sposób ominięcia limitów niektórych serwisów do pobierania plików - które kontrolują z jakiego adresu jest pobierany dany plik.

Jak sprawdzić, które IP posiadam ?

Wystarczy, że skorzystasz z portalu do sprawdzania adresów IP np. http://twojeip.wp.pl/ i porównasz, czy po ponownym uruchomieniu komputera, będzie one takie samo -> jeżeli tak to znaczy, że posiadasz stałe IP.
 
IP zewnętrzne czy wewnętrzne ?

Istnieje jeszcze odział na adresy IP zewnętrzne oraz wewnętrzne - zależy to głównie od providera, jakie przydzielił nam IP. Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie zewnętrznego adresu IP, który jednoznacznie nas identyfikuje i wskazuje konkretnego użytkownika. Natomiast wewnętrzny adres IP, jest niejako lokalizacją do naszej sieci - w związku z czym, mamy mniejsze pole manewru w przypadku, gdybyśmy chcieli posłużyć się nim np. do łączności z innymi użytkownikami. 

Aby sprawdzić, z jakiego adresu IP korzystamy wystarczy porównać go z adresami z puli :
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
 

Jeżeli twój adres IP, mieści się w wyżej wymienionym zakresie to oznacza że posiadasz adres IP wewnętrzny, w przeciwnym przypadku korzystasz z IP zewnętrznego. 

1 komentarz: